DAH RUSVAJA. Miodrag Bulatovic: Crveni petao leti prema nebu 2019-03-11

DAH RUSVAJA Rating: 7,7/10 1567 reviews

[Projekat Rastko

DAH RUSVAJA

I ko zna koliko bi jo¹ ka¹ljao i vezao, kleèeæi na kolenima, nesigurno uglavljen izmeðu njenih debelih i modrih nogu. Jovan ga ¹èepa za ramena. Čak mu se nekoliko puta obratio sa ti u razgovoru. O kom miljah da je Svojoj vjeri stanac Sa poganom duom Rodu kuje lanac. Ja im dodjem kao levo smetalo.

Next

Miodrag Bulatovic: Crveni petao leti prema nebu

DAH RUSVAJA

Nekada je moja baka sama razvlačila takve kore. Rekao je da hoće da me časti. Njih put nosi preko ravnice, pa zastanu da svojim dugim vratovima pozdrave prolaznika. A kasnije, kad je došao rat, čak ste htjeli za njim i u šumu otići! Putas, Mori Bonam, Istorija Francuske, Beograd, 1961, knj. Otvarali su se prozorčići susednih kuća: na sve strane videle su se samo nekakve glave, nekakve ruke, nekakvi vratovi.

Next

Pescane stepenice

DAH RUSVAJA

Ti si nebo, u tvom oku Sunce, raj i Bog! Prevario sam ga, reče u sebi. Vataš zjale i bogatiš se. Tako ispru¾ene, tako ostavljene, podsetiæe svakog prolaznika na izranjavljene i nerazumne gu¹terove koji ne mogu da miruju ni trena. Žuti otisci vlažnih znojnih prstiju u koje su čitači pljuvali, lizali ih, ili su im se znojili od uzbuđenja, od muke, od žalosti, od bolesti. ®mirkao je i gledao kako se njegov drug igra s rekom, kako kvasi svoju ¹iljatu i kosmatu glavu, i vrat svoj dugi i ¾ilavi, i cièi pri tom kao dete koje su iznenada bacili u vir s obale.

Next

[Projekat Rastko

DAH RUSVAJA

Ali, ko zna, možda su vilenjaci slabiji od Finejevih ptica — grabljivica. I biću gazda u kući. I nista vise, sem zaslepljujuce svetlosti, krzljavog trnja oko puta, strmih njiva, i prasine, koja je kao mali oblak lebdela na mestu gde su Srecko i Ismet posrnuli. Ali kad spazi 5 da u blizini nicega nema za sta bi se uhvatio ili s cim bi se sudario, on odgurnu od sebe labavog Jovana i ujuri u reku. Misli o tome kako ti je dobro i kako je i ostalima lepo.

Next

[Projekat Rastko

DAH RUSVAJA

Nije to ličilo ni na šta, ali mi smo pevali i nismo marili za tudje mišljenje. Osećao se previše zaštićenim i previše skučenim. Kradem i Lalovu i trusim je do dna. Doðe mu na pamet jazuk i razur. Videli su i gu¹ave èobanèiæe kako na vezama dr¾e poludivlje i balje¾ave kravice koje nisu imale ¹ta da pasu, pa su rikale ili prosto-naprosto gledale u daljinu i sunce.

Next

Dhruva

DAH RUSVAJA

Na lijevoj strani dvorišta je drvena klupa. Cuo je kako ga svadbari zovu, najgrlatiji je bio cupavi Mrkoje sa zubima nalik na kukuruzna zrna, kako ga mole da dode i primi zdravicu glavnog prijatelja, Ivankinog strica. Popovi, Evropa i srpsko pitanje, 98; Grgur Jaki, Jedan projekat srpskog ustanka iz godine 1862, Iz novije srpske istorije, Beograd, 1953, str. I njih je Ivanka gledala pogledom bezbriznog cobanina. A ako to neæe¹, ne budi dokona i misli na ¹ta lièi.

Next

The Cult of Ghoul: 05/01/2009

DAH RUSVAJA

Oprezno se šulja prema balkonu. Ne znam ¹to mi pra¹ta. Uz tebe an slijedi, nebo te okom gleda, Pa ega da se boje pravedna boja eda? Oli ti je izgorija obid? Samo bi joj istinu govorio. Gospode, ti znaš, prošla godina je bila jalova i oni i narod čekaju ovogodišnji rod. Možda su hteli nekog drugog? Ako ih Isus drži za ruku i vodi… Treba šizmatike privesti Bogu — završava misao Bezubi Armin. Sasso je imao racionalniju raèunicu: — Ako ga sustignem ni pometina neæe ostati od njega.

Next

Aleksa Santic

DAH RUSVAJA

»Snazno je ono kao zemlja. Petar je gledao prvog, onog Sreæka. Hranio se skromno, lovio je u rekama. Odatle mnoge prièe i legende koje se snuju po udoljima balkanskih prostora. Nisu, što je uobièajeno u takvim prilikama, dospjeli do Krfa, da bi svoje zemaljsko pravo i kontrate prifermali pred moštima svetitelja Spiridona, a ne zna se ni kolika je bila odšteta Grcima za pravo upotrebe imena i nasleða. Što je najlepše, ne naziru se tragovi posustajanja. Ne smem ni u snu da budem do kraja čovek, rekao bi joj.

Next

Miodrag Bulatovic: Crveni petao leti prema nebu

DAH RUSVAJA

Imala sam čast da se prijavim na konkurs U čast učitelju, koji je organizovala gospođa Ljuljana Himmel. Ranojutarnji posetioci su se susreli sa umivenim gradom, blistavočistim ulicama i licima zaposlenih raznosača robe koja se samo rano ujutro dostavlja u prodavnice starog grada. Taj ju je glas samo sjećao nekadašnje sreće. Satreæu je, ka¾e i stiska zube. Razvlačenje preko usnulog grada prisutno. I da se odmah zna, ovo piše zagriženi Stonesljubac, koji priznaje sav genij The Beatles, ali mu iz nekog razloga koji se ovdje neće naširoko elaborisati, pjesme Jaggera i Richardsa znače više i dodiruju ga jače. Volim ga kao da mi je otac, ili stric, ali ga moram napustiti — sram me živog pojede što mu imanje upropastih.

Next

December 2015

DAH RUSVAJA

Otkud ovom djeèaku svo to sofisticirano znanje. Ovdje se nemam kome obratiti, sve sami. A loma i rusvaja neæe biti. Past će ti kolap kad vidiš ko je još ovde. Izgleda da je ipak više onih kojima se smrklo.

Next